História rádioklubu OM3KEU


Počas môjho pôsobenia na SPŠJM 1958 – 1985, bola na škole pre študentov k dispozícii kolektívna rádiostanica so značkou OK3KEU, kde mohli študenti vo voľnom čase, ale veľakrát aj cez prestávky a voľné, či suplované hodiny, nadväzovať rádiové spojenia prakticky z celým svetom fónicky, alebo telegraficky.  Neskôr, keď sme získali mechanický ďalekopisný stroj aj digitálne a to bol rachot v rádioklube na treťom poschodí.
Otcom rádioamatérskeho vysielania na škole bol Ing.Imrich Ikrényi, OK3IP, ktorý po návrate z  koncentračného tábora Mauthausen sa stal riaditeľom školy. V roku 1951 požiadal o koncesiu pre kolektívnu rádioamatérsku stanicu OK3KEU pre študentov a sám tiež pracoval pod svojou značkou až do roku 1956 . Po odchode do Bratislavy, síce sporadicky, ale ním vyškolení operátori pokračovali viacmenej ilegálne vo vysielaní ďalej, bez vedúceho operátora, ktorým bol dovtedy Ing. Ikrényi. Potom sa tejto funkcie ujal banskobystrický rádioamatér Milan Kešiar OK3UI  a vykonával ju až do roku 1962. Keď som urobil skúšky a získal koncesiu so značkou OK3CGB, viedol som rádioklub do môjho odchodu zo školy v roku 1985. Mal som záujem udržať rádioklub pri živote, ale žiadny z mojich kolegov na škole o to nemal záujem, tak  som požiadal miestneho rádioamatéra Gustáva Wiesnera, OM7GW, aby viedol klub. Vedenie školy čím ďalej, tým viac, nesúhlasilo s takýmto riešením a klub postupne prestal pracovať. 
Podľa školskej kroniky bol rádioklub založený v roku 1955 a v rokoch 1957-1960 bola prestávka v činnosti. Ako to vlastne bolo, by mali potvrdiť bývalí členovia klubu v týchto rokoch.
            Pre činnosť rádioklubu bolo potrebné mať určité priestorové a materiálne vybavenie. Ak sme z počiatku mali k dispozícii požičaný komunikačný prijímač Lambda a vysielač zostrojený z inkurantných súčiastok, tak neskôr, po presťahovaní sa do novej školy na Hurbanovej ulici, to boli už transcivery Otava, Jizera, M160 a mohutný 1kW koncový stupeň.
Rádioklub, respektíve jeho operátori – študenti sa zúčastňovali celoštátnych a svetových rádioamatérskych súťaží, organizovali a zúčastňovali sa ďalších rádioamatérskych aktivít ako bol rádiový orientačný beh, rýchlotelegrafia, konštruovanie doplnkových prístrojov a zariadení. V klube prebiehalo školenie nových operátorov, aj ich skúšky. Takto sa nám podarilo vyškoliť desiatky záujemcov o rádioamatérsky šport s ktorými sa občas stretávam na rádioamatérskych pásmach.Bývalí študenti, ktorí boli členmi na OK3KEU:

Milan Kešiar, OK3UI             Vilo Kušpál, OM3MB             Július Voskár, OM7CG
Gitka Lukačková, OM5MF    Rudo Lukačka, OM5FM         Miro Like, OM1RA
Ľubo Šimko, OM7AD            Dodo Urban, OM7ZZ             Milan Rudinský, OM7RM
Rišo Tuček, OM7RU              Gusto Wiesner, OM7GW       Ivan Dobrocký, OM3LA
Jozef Baláž, OM1CI               Mária Duchyňová, OM5MD   Ladislav Montško, OK1MON

Poznámka:
Pokiaľ viete doplniť históriu klubu, pokiaľ ste boli študenti na priemyslovke a členmi OM3KEU prosím pošlite mi to na adresu om3lu@omradio.sk.

Obľúbené príspevky z tohto blogu