Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu október, 2019

História rádioklubu OM3KEU

Počas môjho pôsobenia na SPŠJM 1958 – 1985, bola na škole pre študentov k dispozícii kolektívna rádiostanica so značkou OK3KEU, kde mohli študenti vo voľnom čase, ale veľakrát aj cez prestávky a voľné, či suplované hodiny, nadväzovať rádiové spojenia prakticky z celým svetom fónicky, alebo telegraficky.   Neskôr, keď sme získali mechanický ďalekopisný stroj aj digitálne a to bol rachot v rádioklube na treťom poschodí. Otcom rádioamatérskeho vysielania na škole bol Ing.Imrich Ikrényi, OK3IP, ktorý po návrate z   koncentračného tábora Mauthausen sa stal riaditeľom školy. V roku 1951 požiadal o koncesiu pre kolektívnu rádioamatérsku stanicu OK3KEU pre študentov a sám tiež pracoval pod svojou značkou až do roku 1956 . Po odchode do Bratislavy, síce sporadicky, ale ním vyškolení operátori pokračovali viacmenej ilegálne vo vysielaní ďalej, bez vedúceho operátora, ktorým bol dovtedy Ing. Ikrényi. Potom sa tejto funkcie ujal banskobystrický rádioamatér Milan Kešiar OK3UI   a vykonával ju a