Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2018
História rádioklubu OM3KUV                                                                                        Rádioklub OK3KUV, OM3KUV vznikol v roku 1980 a zanikol v roku 1997 Založenie rádioklubu Významným dňom pre rádioamatérov III. bratislavského obvodu sa stal 28. október 1980. V tento pamätný deň sa na aktíve rádioamatérov   III. obvodu rozhodlo o založení rádioklubu pri Obvodnom výbore Zväzarmu III v ZO Zväzarmu   "Kamzík". Na tomto aktíve za účasti zástupcov Obv Zväzarmu III (ing. Mikulčík , ing. Vysočány) a za prítomnosti zástupcov MV Zväzarmu   (p. Barnová a Rudo Heriban, OK3ZM) ako i zástupcov RRa Obvodného výboru Zväzarmu III sa rozhodlo, že VO rádioklubu bude Milan Horváth , OK3CDN. Tiež sa rozhodlo , že stanica bude umiestnená v priestoroch Obvodného výboru Zväzarmu III na Družstevnej ulici č.2. Pridelenú miestnosť si zakladajúci členovia rádioklubu brigádnicky opravili a zabezpečili v zmysle platných predpisov   a povoľovacích podmienok .   Nákl